Náhodná fotografie

bez popisu

Naši obchodní partneři:

- Matějovo pekařství
- Pekárny Blansko a.s.
- Karlova pekárna s.r.o. 
- Letiště Brno Tuřany (kantýna,catering)
- Svoj a svoj pekárna 
- Rašnerova pekárna s.r.o.
- Kantýna v Úrazové nemocnici
- Pekařství u Hýsků (Bystrc,Komín,Skácelova,Purkyňova)
- Pivovar Vyškov
- a jiní ....
Informace

Parkování v Rousínově od 1.7.2011

16.06.2011 


Krátkodobé bezplatné parkování na Sušilově náměstí v Rousínově

Cena kotoučků je 15kč.


PROSÍM ČTĚTE

 

Krátkodobé bezplatné parkování na Sušilově náměstí v Rousínově

 

Na 4.zasedání zastupitelstva města,které se konalo 2.5.2011 bylo odhlasováno,že město umožní krátkodobé bezplatné parkování na Sušilově náměstí.(viz.usnesení ZM)

 

Usnesení 04/37/11Z:ZM ukládá RM upravit Nařízeni města č. 1/2010 o parkováni na Sušilově náměstí a příslušný ceník tak, aby bylo možné bezplatné parkování vozidla po dobu max. 30 min., s účinnosti od 1. 7. 2011.

Schváleno, pro 9, proti 1, zdržel se 2

Po zavedení placeného parkování (pomocí parkovacích automatů) byla jakákoliv návštěva náměstí (i krátkodobá) zpoplatněné nejméně 5 Kč.

Předkladatele tohoto návrhu byly vedeni snahou umožnit občanům města a i návštěvníkům, krátkodobé bezplatné parkování za účelem nákupu či vyřízení osobních záležitostí(návštěva Městského úřadu,pošty,spořitelny,vyzvednutí dětí z družina atd.)

Jelikož instalované parkovací automaty neumožňují naprogramování výdeje parkovacího lístku bezplatně, bylo zvoleno technické řešení pomocí parkovacích kotoučů (parkovacích hodin) instalovaných uvnitř automobilu na viditelném místě. Na těchto parkovacích kotoučích si řidič nastaví hodinu příjezdu a po dobu ½ h. má umožněno bezplatné parkovaní.

 Po uplynutí této půlhodiny může být pokutován.

Tyto parkovací kotouče (hodiny) si občané musí zakoupit či zaopatřit  sami.

Zde příklad těchto kotoučů (hodin).
                                                                                 


Parkovací hodiny vinylové (papírové)                                    

 

Toto má začít platit od 1.7.2011 - takže chceme upozornit naše zákazníky na možnost zakoupení těchto kotoučů u nás.

Cena kotoučků je 15kč.